Ochrana osobních údajů

Kdo je správce?

Team Exit: úniková hra Jihlava je spravována společností Michaela Padrtová, IČ: 02813645, se sídlem Revoluční 40/17, Třešť, vedená u ŽÚ v Jihlavě, která provozuje webové stránky team-exit.cz a unikovahrajihlava.cz.

Vůči vašim osobním údajům jsme v pozici správce: určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

 

Jak nás můžete kontaktovat?

Pokud budete mít jakékoliv otázky či připomínky, kontaktujte nás na e-mailové adrese: info@team-exit.cz.

 

Rozsah osobních údajů a účel zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb, plnění smlouvy

Osobní a fakturační údaje

Pokud si objednáte elektronický dárkový poukaz, potřebujeme vaše osobní údaje (fakturační údaje), abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. V případě podnikatelského subjektu potřebujeme také IČ.

Osobní údaje (jméno a příjmení) potřebujeme při rezervaci hry ke spojení objednaného termínu s danou osobou.

Telefonní číslo

Telefonní číslo potřebujeme pro případné vyjasnění informací souvisejícími s rezervací hry, dále v případě, že je nutné udělat změnu v rezervaci hry (např. je potřeba neplánovaně zrušit či přesunout termín hry). Na mobilní telefon vám můžeme taktéž zaslat SMS s připomenutím vašeho termínu hry.

V případě objednávky tištěného dárkového poukazu přes náš objednávkový systém na webu využíváme telefonní číslo, abychom se zájemcem ujasnili termín a podmínky vyzvednutí poukazu.

E-mailová adresa

E-mailovou adresu potřebujeme, abychom vám mohli v případě objednání elektronického dárkového poukazu přes náš objednávkový systém zaslat takto vystavený poukaz společně s fakturou.

V případě rezervace hry vám na e-mail zašleme potvrzení o rezervaci hry.

E-mail využíváme také v případě, že je nutné udělat změny v rezervaci hry, případně ověřit informace související s rezervací hry.

Na e-mailovou adresu uvedenou při rezervaci hry odesíláme fotografii týmu z odehrané únikové hry s žádostí o poskytnutí recenze na naší facebookové stránce či Tripadvisoru..

E-mailem vás můžeme kontaktovat taktéž v případě, že bude potřeba dořešit nějaký problém související s vaší odehranou hrou, případně problém související s kvalitou poskytovaných služeb. Ke stejnému účelu je možné použít i vaše telefonní číslo.

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webu, používáme vaši e-mailovou adresu, abychom zodpověděli váš dotaz. K jinému účelu nám vaše e-mailová adresa neslouží.

Fotografie z únikové hry

Po skončení únikové hry pořizujeme hráčům společnou fotografii. Na základě jejich předem uděleného souhlasu zveřejňujeme tyto fotografie na našem facebookovém profilu www.facebook.com/teamexitjihlava/. V případě, že tento souhlas od všech hráčů v týmu nedostaneme, fotografii zasíláme pouze na e-mail uvedený při rezervaci hry (případně na další e-maily hráčů – viz bod výše). Fotografie týmů nijak jinak dále nevyužíváme. Pokud jsou takové fotografie použity na propagačních materiálech, jedná se o fotografie, na jejichž použití máme udělený souhlas.

Fotografie a video záznamy z akcí

Na akcích, které pořádáme, nebo jejichž jsme součástí, pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie a video záznamy používáme v propagačních materiálech, především na webu. U takových materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, pouze v případě, že by se jednalo o referenci, a to na základě uděleného souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte nám vědět na našich kontaktních údajích před pořádáním akce.

Před zahájením hry shromažďujeme na naší provozovně (Mrštíkova 1165/10, Jihlava) osobní informace o hráčích v celém týmu. Toto činíme prostřednictvím papírového dotazníku, který jednotliví hráči vyplňují. Shromažďujeme tyto údaje: jméno, příjmení a popřípadě dle vlastního rozhodnutí hráčů také e-mailovou adresu. Tu používáme v případě, že nám hráči udělí souhlas k odběru našeho newsletteru. Na vyžádání můžeme poslat na tuto e-mailovou adresu taktéž snímek týmu pořízeného po hře s žádostí o poskytnutí recenze na naší facebookové stránce či Tripadvisoru.

Vedení účetnictví

Pokud si objednáte elektronickou cestou dárkový poukaz, potřebujeme vaše osobní údaje (fakturační údaje), abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Přímý marketing

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu pěti let od vaší poslední objednávky (objednávky dárkového poukazu, rezervace hry).

K přímému marketingu dále využíváme e-maily, u kterých máme výslovný souhlas se zasíláním marketingových sdělení.

V obou případech se můžete ze zasílání newsletterů kdykoliv odhlásit tlačítkem „odhlásit se“ v patičce každého e-mailu.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 

Předávání osobních údajů třetím stranám

Lidé, kteří mají přístup k vašim osobním údajům jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim třetí strany. Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. Jsou to poskytovatelé těchto služeb:

Poskytovatel hostingu a serverových služeb

ACTIVE 24, s.r.o., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, IČ: 25115804

Analytické nástroje

Google Analytics – statistiky návštěvnosti webu
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Poskytovatel e-mailových služeb

Mailchimp, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA. O jejich zpracování a ochraně osobních údajů se dočtete zde.

Správce rezervačního systému

Silvertown productions s.r.o., Palackého 1637/44, 586 01 Jihlava, IČ: 46980962

 Fakturace a účetnictví

iDoklad: Solitea Česká republika, a.s., Drobného 49, 602 00 Brno, IČ: 25568736

 Doručovatelské služby

Pokud si objednáte dárkový poukaz poštou, doručíme vám jej prostřednictvím České pošty, s.p., nebo jiné doručovací služby. Těmto subjektům předáváme vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, popřípadě také e-mail a telefon.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele. V takovém případě budeme na zpracovatele klást při výběru vysoké nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování.

 

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Informace shromážděné pomocí cookies nám neumožňují identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se nám je nerozhodnete sami poskytnout.

Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Koho využíváme pro zpracování cookies?

Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předávání dat mimo EU

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@team-exit.cz.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat e-mailem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s informacemi o únikových hrách, novinkách, akcích, soutěžích či slevách vám zasíláme, pokud jste v uplynulých pěti letech využili některou z našich služeb (rezervace hry, objednání dárkového poukazu, jiný smluvní vztah) na základě našeho oprávněného zájmu. Odhlásit se můžete prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu.

 

Mlčenlivost

Všechny osoby, které zpracovávají vaše osobní údaje jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. května 2018.

 

V případě jakékoli změny uvedeme nové znění zásad zpracování osobních údajů na: https://www.team-exit.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

Na webu Team-Exit používáme k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete svůj souhlas. Chci vědět víc

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close