Pravidla hry

Obecná pravidla

1) Potvrzením a odesláním rezervačního formuláře bere objednavatel na vědomí, že do hry vstupuje spolu s ostatními spoluhráči na vlastní nebezpečí.

2) Na hru je potřeba se dostavit přesně 10 minut před objednaným termínem, aby se hráči mohli seznámit s pravidly hry apod. Hra začíná v čas rezervace. Od té doby začíná běžet 6o minut. Pokud přijdou hráči pozdě, budou mít na hru o to méně času.

3) Hra není primárně koncipována pro děti. Z tohoto důvodu ji nedoporučujeme dětem mladším 11 let. Osoby mladší 18 let se mohou hry zúčastnit pouze za účasti min. jednoho dospělého.

4) V případě, že se nemohou objednavatelé hry zúčasnit, je potřeba, aby ji zavčas stornovali. Nejpozději 12 hodin před plánovaným začátkem hry. Pokud tak neučiní, vystavují se riziku, že se do budoucna ocitnou na černé listině.

5) Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit jakoukoliv rezervaci. Pokud bylo vstupné předem uhrazeno, vzniká objednavateli hry nárok na jeho vrácení v plné výši.

6) Pokud účastníci ze své vůle hru předčasně ukončí, nemají nárok na vrácení vstupného.

7) Žádáme hráče, aby dále nešířili jakékoli informace, které souvisejí s obsahem a řešením únikových her, aby si mohli i ostatní zájemci hru vychutnat a užít.

 

Bezpečnostní pravidla

1) Všechny pokoje jsou vybaveny bezpečnostními kamerami, aby mohla obsluha hry sledovat jednak bezpečnost hráčů, a jednak v případě potřeby hráčům pomáhat ve hře.

2) V jakémkoli případě nouze nebo zdravotních problémů je možné se spojit pomocí vysílaček s obsluhou Team Exit, která hráče pustí ven, a pokud to bude nutné, zavolá pomoc.

3) Do místnosti je zakázáno vnášet mobilní telefony a svíticí baterie. V hrací místnosti je zároveň zakázáno jakékoli pořizování fotografií či videozáznamů.

4) Do místnosti je zakázáno dále vnášet výbušné, hořlavé a ostré předměty, jakými jsou například zbraně, nože či jakékoliv jiné nebezpečné předměty, které by mohly ohrozit ostatní spoluhráče.

5) Cennosti a osobní věci, jako jsou např. kabelky, peněženky, mobily, klíče apod., si mohou hráči během hry uschovat v uzamykatelných skříňkách. Provozovatel nezodpovídá za ztrátu věcí, které nebudou odloženy v uzamykatelných skříňkách.

6) V případě, že se některý z hráčů bude během hry snažit úmyslně poškodit hrací místnost, bude z prostorů Team Exit vykázán. Zároveň mohou být z provozovny vykázáni hráči, kteří budou ohrožovat ostatní spoluhráče.

7) Obsluha může zakázat vstup do hrací místnosti lidem, u kterých má podezření, že jsou pod vlivem alkoholu či omamných látek.

8) Obsluha hry může ukončit hru v libovolném časovém bodě, pokud jsou porušovány zásady a pravidla hry.

9) Těhotné ženy, osoby s epilepsií, klaustrofobií, se srdečními problémy či jinými chronickými onemocněními by měli zvážit svou účast na hře.

10) Hráči vykazující příznaky infekčních onemocnění, jako jsou nadměrný kašel, rýma, nachlazení, chřipka, angína apod., by měly taktéž zvážit svou účast na hře, aby se zabránilo dalšímu šíření těchto nemocí.

Na webu Team-Exit používáme k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete svůj souhlas. Chci vědět víc

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close